29 shtator 2007

Nuk është kurrë vonë për të mësuar.Është një fotografi e zmadhuar e një fotoje që "armiqtë e popullit/demokracisë" kanë vënë në internet ditët e zhvillimit të punimeve të asamblesë së OKB.
Dallohen në të, përveç fjalimit, dhe rregullat e diksionit të sugjeruara nga këshilltarët, kështu, fjala«Khartoum» bëhet «car-TOOM».
Këtu më poshtë janë disa nga "sygjerimentet" e bëra në atë fjalim:

Sarkozy [sar-KO-zee]

Kyrgyzstan [KEYR-geez-stan]

Harare [hah-RAR-ray]

Mauritania [moor-EH-tain-ee-a]

Khartoum [car- TOOM]

Mugabe [moo-GAH-bee]

Caracas [kah-RAH-kus]

P.s:fjalimi me sygjerimet, për një gabim të zyrës së informacionit, përfundoi në sitin e OKB në vënd të origjinalit të pastërt.

P.s2: që të mos fillojë ndonjë filogrek/serb/komunist/etj etj, që të mendojë se është fjalimi i Salës, po ju them që këtë herë mund të krenohet se s'ka qënë ai.

P.s3: Nëse nuk keni një nivel më të lartë inteligjece se lexuesi i fjalimit dhe nuk e keni gjetur se për kë bëhet fjalë, klikoni këtu.

1 koment:

Faleminderit per komentet