16 maj 2007

pergjigjja e problemit te gjeometrise

Zgjidhja e problemit te dhene ne postimin e meparshem (shiko ketu nese s'e ke pare me pare)

AF//MC dhe kendi alfa=kendinEMC (si kende pergjegjes)
pra problemi shtrohet qe te gjej kendin EMC.

-trekendeshi EBC= MAE (I kane dy katet te barabarte) => EC=EM
- meqe shuma e kendeve AEM+AME=90° dhe meqe AME=BEC=>AEM+BEC=90°=>MEC=90°
pra pas ketyre dy rezultateve, arrijme ne konkluzionin qe trekendeshi MEC, eshte nje trekendesh kendrejte dhe dybrinjeshem, dhe nje nga vetite e trekendeshave dybrinjeshem, eshte ajo qe kendet ne baze jane te njejte, dhe meqe kendi MEC=90°, gjejme qe kendi EMC=90/2=45°
Nga ku del qe kendi alfa=45°

Ps:meqe askush s'e ka marre mundimin qe te perkthente 'stafeten' time, keto dite do te ve njeren prej tyre.

1 koment:

Faleminderit per komentet